ΠΥΛΟΣ Ιστορικόν Φρούριον Πύλου-Ναυαρίνον [περίοδος εορτών εκατονταετηρίδος Ναυμαχίας] / PYLOS Historic Port of Pylos Navarino [period of the Centenary Celebration of the Battle of Navarino] (raster printing, editor Κων. Ν. Καραμπάτσος, photo Φ.Σ., printed by Aspiotis), unused, RR & Sup

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece [1927], picture postcard, PYLOS, Historic Port of Pylos - Navarino

item number: 5af0a3e4bf0474043f7b23c8
SKU number: 6544-15

START PRICE  29.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
29.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 29.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
6d 23h 51m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item