1936: Ένωσις Συντακτών Αθηνών, Λαχείον δρχ. 50, εκτύπωση "Ασπιώτη-ΕΛΚΑ", δοκίμιο χωρίς Σειριακό αριθμό, R & VF-Sup

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 4.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece 1936, Redactors' Union lottery ticket, essay of the 1936 issue, 50 drachmas

item number: 5ad2e9cabf0474c554395a57
SKU number: 1497-39

START PRICE  35.00 Euro [2 bidders]
CURRENT PRICE
37.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item