1958 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Δάνειον Απαλλοτριώσεως 6% εις μεταλλικάς δραχμάς, τίτλος 20 ομολογιών των 25δρχ., εκτ. Ίδρυμα Τραπέζης Ελλάδος, Αθήνα 8-8-1958

Serial Numbers: 21261-21280

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 5.10€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.10

EU 8.40

US 9.20

World 9.20

TITLE
Greece 1958, Greek Kingdom, Acquisition loan

item number: 5a0ac612bf04747e5f841f99
SKU number: 5702-47

START PRICE  10.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
10.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item