ΑΛΜΑ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία Γυναικείων Νεωτερισμών, τίτλος 20 μετοχών 1000δρχ έκαστη, Αθήνα 15-6-1941

Serial Numbers: 1-20

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 7.00

World 7.00

TITLE
Greece WW2 1941, title of 20 shares of ALMA, Textile industry company (serial numbers 1-20)

item number: 5a0ac2d0bf04744d5e841f99
SKU number: 4608-2

START PRICE  50.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
50.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item