Προνομιούχος Εταιρία προς Προστασίαν της ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ, τίτλος 1 ιδρυτικής μετοχής (κόκκινη), εκτ. Chaix (Paris), Αθήνα 1-9-1905

Serial number: 47754

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 5.10€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.10

EU 8.40

US 9.20

World 9.20

TITLE
Greece 1905, title of 1 share, The production and trade of Currants

item number: 5a0a9e88bf04745159841f99
SKU number: 3175-145

START PRICE  18.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
18.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item