ΒΙΔΟΠΟΙΪΑ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εταιρεία, τίτλος μίας ιδρυτικής μετοχής 1000δρχ, Πειραιάς 30-4-1938

Serial Number: 21

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 7.00

World 7.00

TITLE
Greece 1938, title of 1 share of Screw & Metal Industry Company Limited

item number: 5a09f947bf0474633d791f3e
SKU number: 4059-1

START PRICE  16.00 Euro [1 bidder]
CURRENT PRICE
16.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item