ΒΙΔΟΠΟΙΪΑ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εταιρεία, τίτλος 25 μετοχής 456δρχ, Άγιος Ιωάννης Ρέντης 1-12-1978 (επισήμανση με ασημοτυπία επί των παλαιών μετοχών του 1938)

Serial Numbers: 3476-3500

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 7.00

World 7.00

TITLE
Greece 1978, surcharged title of 25 shares of Screw & Metal Industry Company Limited

item number: 5a09f8d9bf0474b83c791f3a
SKU number: 4059-22

START PRICE  18.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
18.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item