ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία, προσωρινός τίτλος 25 μετοχών 1000δρχ εκάστης, Αθήνα 15-7-1945

Serial Numbers: 2476-2500

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 7.00

World 7.00

TITLE
Greece 1945, provisional title of 25 shares of the Hellenic Coloring Company

item number: 5a09f852bf0474f43b791f3e
SKU number: 2208-672

START PRICE  30.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
30.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 30.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
10d 7h 46m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item