ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία, προσωρινός τίτλος 25 μετοχών 1000δρχ εκάστης, Αθήνα 15-7-1945

Serial Numbers: 2476-2500

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 7.00

World 7.00

TITLE
-----------------------------------------------Greece 1945, provisional title of 25 shares of the Hellenic Coloring Company

item number: 5a09f852bf0474f43b791f3e
SKU number: 2208-672

START PRICE  30.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
30.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item