ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ανώνυμος Εταιρία / Societé de TRAVAUX TECHNIQUES, τίτλος 10 μετοχών 100δρχ εκάστης, εκτ. Λιθ. Β. Παπαχρυσάνθου, Αθήνα 190(;), αχρησιμοποίητος χωρίς αρίθμηση

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 7.00

World 7.00

TITLE
Greece 1901, title of 10 shares of the Society of TECHNICAL WORKS

item number: 5a09f6d5bf0474623d791f38
SKU number: 1175-75th

START PRICE  15.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
15.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item