ΑΛΚΥΩΝ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία, τίτλος 25 μετοχών 1000δρχ έκαστη, Αθήνα 30-5-1968 (σφραγισμένη: "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ")

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 7.00

World 7.00

TITLE
Greece 1968, title of 25 shares of ALCYON, Construction Company

item number: 5a09f4a5bf0474bc3c791f3a
SKU number: 1173-75th

START PRICE  15.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
15.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item