Βαλκανικοί: 1912-13 (Βούλγαροι) O πρώτος φονευθείς Bούλγαρος στρατιώτης εις Mουσταφά Πασά (σημερινό Σβίλενγκραντ) [The first Bulgar(Ian) soldier killed at Mustafa Pasha] (nowadays Свиленград), (J. Hollinger, N.Y., αρ. 4), VF

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Turkey Bulgaria 1913, Balkan War, the Bulgarians in Svilengrad, near Adrianople (Edirne)

item number: 59e10f0bbf047401125e58f4
SKU number: 21-12

START PRICE  20.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
20.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 20.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
8d 1h 38m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item