Βαλκανικοί: 1912-13 (Βούλγαροι) Aξιωματικοί παρατηρούντες τα αποτελέσματα του πυροβολικού κατά της Aδριανουπόλεως [(Bulgarian) Officers of Staff observing the effects of their artillery on the Forts of Adrianople] (J. Hollinger, N.Y., αρ. 24), VF

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Turkey Bulgaria 1913, Balkan War, the Bulgarians in front of Adrianople (Edirne)

item number: 59e10c87bf0474b4125e58f4
SKU number: 21-25

START PRICE  17.50 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
17.50 Euro
Enter your maximum bid, minimum 17.50 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
5d 21h 11m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item