Αλβανία [Albania], Μπόροβα [Borova]: 1:50.000, ελληνική έκδοση, Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, προσωρινή έκδοση, αντιγραφή του Ιταλικό-Αλβανικού χάρτη (Greek copy of the Italo-Albanian issue), 1940, VF

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 8.00

US 10.00

World 10.00

TITLE
Albania, Map of Borova area (WW2)

item number: 599f1950bf0474902f649424
SKU number: 100-62nd

START PRICE  20.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
20.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 20.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
7d 19h 54m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item