Αναμνηστικός φάκελος για το 3ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής. 1985. Μαζί με αναμνηστική σφραγίδα και γραμματόσημο.

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping (the final rate depends on the weight).


Domestic 2.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Cover for the 3rd Internation Congress of Sports Medicine. 1985.

item number: 58409bc5bf04742a5957eecc
SKU number:

PRICE
3.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item