Αναμνηστικός φάκελος για τα 20 χρόνια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 15-10-1984. Μαζί με αναμνηστική σφραγίδα και γραμματόσημο.

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping (the final rate depends on the weight).


Domestic 2.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Cover for the 20th Anniversary of University of Ioannina. 1984.

item number: 58409b8bbf0474a95957eecc
SKU number:

PRICE
3.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item