Πανεπιστημιακό βιβλίο για την ελληνική βοοτροφία. Φυλές βοοειδών. 390 σελίδες. Σχεδόν αχρησιμοποίητο.

Product questions

We ship by registered mail at your request.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).


Domestic 3.00

EU 25.00

US 35.00

World 35.00

TITLE
Πανεπιστημιακό βιβλίο για την ελληνική βοοτροφία.

item number: 5840920ebf04743a5757eeca
SKU number:

PRICE
15.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item