Βινιέτα V. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1930 (με Μακεδονική Ενδυμασία), μπλε (Κατσιώλης-Βανικιώτης 9-σελ. 9), χρησιμοποιημένη, αλλά με λέπτυνση, B-G -thinned

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece, Salonica 1930, Vignette of the V International Fair, text in Greek, used

item number: 584063eebf04748d4b57eeca
SKU number: 3-1640

START PRICE  6.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
6.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 6.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
0d 14h 9m
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item