ΗΡΑΚΛΕΙΟ Διανομή παρασήμων εις τους εν Hρακλείω διαμένοντας Άγγλους στρατιώτας - Distribution des décorations aux Anglais de Candie, (εκδ. Nicolaus Alikiotti, 13), R & VF

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece Crete, Picture postcard, Awards to British soldiers at Candia

item number: 57f4c58f952c2ebb2dd4d962
SKU number: 1419-5

START PRICE  17.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
17.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 17.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
7d 7h 35m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item