ΣΗΜΑΙΑ, έτος ΙΕ', αρ. 3472, Αθήναι 17 Ιουνίου 1931 [Η τραγωδία της Μεγαλειοτάτης Ελένης, Η καταβύθισις του ατμοπλοίου Σαιν Φιλιμπερ], διευθυντής Παντ. Θ. Λογοθέτης, F-VF

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4,50€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece 1931, newspaper ΣΗΜΑΙΑ (Athens)

item number: 57e0e5f5952c2e2e1a7b23c6
SKU number: 771-75th

START PRICE  3.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
3.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item