ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ, Έτος Α', αριθ. 170, εν Αθήναις 6-3-1933 [Ο τύραννος συνετρίβη, Η Ελλάς είνε από χθες ελευθέρα, Οι νικηταί Τσαλδάρης, Κονδύλης, Μεταξάς, Χατζηκυριάκος], διευθυντής Νίκος Π. Ευστρατίου, VF+

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4,50€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece 1933, newspaper ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ, elections

item number: 57e0de29952c2e3f167b23c6
SKU number: 767-75th

START PRICE  9.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
9.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item