1948.11.03, Αθήνα: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αρ. φύλλου 11111 [Το Ελληνικόν θ'αποτελέση θέμα συζητήσεως των Τεσσάρων;], διευθυντής Γεώργιος Βλάχος, G -φθορές

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4,50€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece 1948, newspaper Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (Athens)

item number: 57e0bda0952c2e110b7b23c6
SKU number: 378-75th

START PRICE  1.50 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
1.50 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item