1945.01.23, Αθήνα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Ανεξάρτητος Πρωϊνή Εφημερίς, Περίοδος Β', Αρ. φύλλου 119 [Καθ'οδόν η αντιπροσωπεία του ΕΛΑΣ, Ήρχισεν η παλιννόστησις των Ομήρων], διευθυντής Πάνος Β. Κόκκας, VF

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4,50€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece 1944, newspaper ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Athens)

item number: 57e0aee2952c2edc067b23c6
SKU number: 363-75th

START PRICE  12.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
12.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 12.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
4d 2h 55m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item