Ελληνικόν Πυροβολικόν
Έντυπος οπισθότυπος
ΚΙΛΚΙΣ ΤΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ
Είναι τα σιγαρέττα τα οποία οι Έλληνες κατέστησαν πασίγνωστα και τα καπνίζουν όλαι αι εθνότητες.
Συλλογή διαφόρων γνωστών Ελληνικών φωτογραφιών. Αρχίσατε να συλλέγετε δια να συμπληρώσετε ολόκληρον σειράν.
Σ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Διαστάσεις 48x64mm -φθορές

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 5€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 4.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece USA Hellenism, small cigarette photo, Balkan Wars series

item number: 57b81571952c2e6807c31459
SKU number: 4397-95

START PRICE  5.00 Euro [1 bidder]
CURRENT PRICE
5.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 5.50 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
6d 3h 39m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item