Τρεις γυναίκες με παραδοσιακές ενδυμασίες και όπλα, χωρίς όνομα φωτογράφου, 88x138mm, VF

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece photo of three women with guns

item number: 57b6ff7e952c2e967bc31459
SKU number: 1548-4

START PRICE  6.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
6.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 6.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
7d 0h 13m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item