ΣΑΜΟΣ Souvenir de la Bibliothèque Publique et du Musée de la Principauté de Samos [Ενθύμιο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης και του Μουσείου, με απεικόνιση του Κούρου], R & Sup

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece, Picture postcard, Library & Museum of Principality of Samos (a Kouros)

item number: 575666c3952c2eb77630ac44
SKU number: 5129-17

START PRICE  12.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
12.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 12.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
6d 17h 29m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item